Home

AfdrukkenA Bit Fitter is een project wat najaar 2015 is gestart bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Met dit experimentele implementatieproject haken we in op de mogelijkheden en initiatieven die er in binnen- en buitenland opkomen op het gebied van het gebruik van techniek en innovatie in de zorg.

In het project gaan fysiotherapeuten en een sporttherapeut wearables inzetten in de behandeling van de revalidanten van De Hoogstraat Revalidatie en de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de wearable in de revalidatie bepalen. De wearable in de vorm van een polsbandje (type: Fitbit) registreert hartslag en meet gedurende de hele dag welke activiteiten een revalidant doet en met welke intensiteit. Deze biofeedback geeft mogelijkheden voor de revalidant en therapeut om het activiteitenniveau in kaart te brengen, analyseren en waar nodig bij te sturen. Hiermee beogen we meer inzicht te creëren in het eigen functioneren en zo de eigen regie te vergroten. Secundair beogen we de toolkit van de behandelaar uit te breiden op het gebied van het objectiveren van belasting-belastbaarheid. Deze website is bedoeld om ervaringen te delen rondom het gebruik van de Fitbit in de Revalidatie tijdens de looptijd van het project.